دندان مصنوعی PeriLux RXL

این محصول توسط تولید کننده اصلی (برند) تولید نشده است.