دندان مصنوعی PeriRock GXL

این محصول توسط تولید کننده اصلی (برند) تولید نشده است.