کن گوتا پرکا کلتن-هایژنیک 6 درصد سایز 45-20 آسورت

قیمت: 2,250,000 ریال

 ضمانت تاریخ مصرف

ساخت آلمان