ست ماده قالبگیری اسپیدکس کلتن آسیا شیمی طب ( ۱ پوتی + ۱ لاینر + ۱ اکتیویتور ) Coltene Speedex ACT

ست ماده قالبگیری اسپیدکس کلتن آسیا شیمی طب ( ۱ پوتی + ۱ لاینر + ۱ اکتیویتور ) Coltene Speedex ACT

قیمت: 14,000,000 ریال
قیمت برای شما: 12,590,000 ریال

 ضمانت تاریخ مصرف

تولیدی شرکت آسیا شیمی طب