پکیج ۱۸ عددی ماده قالبگیری آلژینات - ارز نیمایی

پکیج ۱۸ عددی ماده قالبگیری آلژینات - ارز نیمایی


تاریخ انقضا : ۲۰۲۷/۰۲/۰۱

ظرفیت خرید در ماه ۲ عدد

پکیج شامل :

۱۵ بسته آلژینات کروماتیک  BioKalgin Pro 

۳ بسته آلژینات Gelmak Pro

جهت رویت مشخصات آلژینات ها به لینک های زیر مراجعه نمایید .

آلژینات BioKalgin Pro

آلژینات Gelmak Pro