کیت نوار سکشنال ماتریکس ۱۰۰ عددی

کیت نوار سکشنال ماتریکس ۱۰۰ عددی


 • بسته بندی: کیت 100 عددی
 • به همراه 2 عدد کلمپ دلتا و استاندارد
 • ساخت روسیه

Set of Sectional Contoured Matrice

- کیت نوار ماتریکس سکشنال
- عرضه شده در دو ضخامت 35 و یا 50 میکرون
- در دو مدل سخت و نرم که تنها مدل سخت (hard) آن وارد ایران می گردد.
100 عددی

      

 • 10 عدد نوار ماتریس سکشنال کوچک لژدار
 • 20 عدد نوار ماتریس سکشنال کوچک
 • 20 عدد نوار ماتریس سکشنال بزرگ
 • 10 عدد نوار ماتریس سکشنال بزرگ لژدار
 • 10 عدد نوار ماتریس سکشنال متوسط لژدار
 • 30 عدد نوار ماتریس سکشنال متوسط 

+

 • 1 عدد کلمپ استاندارد
 • 1 عدد کلمپ دلتا (چنگکی)