مینی کیت دیسک پرداخت کامپوزیت

قیمت: 5,800,000 ریال

محتویات کیت:

 • 40 عدد دیسک 14 میلی متری در 4 رنگ
 • + 1 عدد ماندرل

ساخت روسیه


Polishing Discs Mini Kit
    
Metal bush
14mm

      

دیسک های موجود:

 • آبی: زبر (Coarse)
 • سبز: متوسط (Medium)
 • زرد: نرم (Fine)
 • سفید: خیلی نرم (Super Fine)
        

جهت پرداخت نواحی اینترپروگزیمال

           

Diameter 14mm, 40 pcs.:

 • 10 pcs Blue disc for gross reduction
 • 10 pcs Green disc for contouring
 • 10 pcs Yellow disc for finishing
 • 10 pcs White disc for polishing

      +

 • 1 pc Mandrel