کامپوزیت سیگما استلایت کوئیک SW


 

 

 ضمانت تاریخ مصرف

  • ترمیم دندان‌های قدامی و خلفی
  • وینیر کامپوزیتی
  • پوشاندن فضای بین دندانی
  • ترمیم کامپوزیت/پرسلن