سیلر رزینی دنسپلای AH 26 Silver Free

سیلر رزینی دنسپلای AH 26 Silver Free


 ضمانت تاریخ مصرف

EXP : 2023/11/07

 • سیلر با بیس رزینی بدون اوژنول

کاربرد:

 •  جهت سیل کردن و پرکردن کانال دندان
   

مزایا و خصوصیات:

 •  تطابق مناسب با دیواره ریشه کانال
 •  سازگاری عالی با بافت بدن
 •  انقباض کم در حین آماده سازی
 •  رادیوپسیتی مناسب
 •  زمان کار 4 تا 6 ساعت
 •  زمان ست نهایی 24 تا 36 ساعت
 •  فیلم تیکنس 39 میکرون
 •  مناسب برای تمام تکنیک های پر کردن کانال
 •  بدون نقره
   

بسته بندی:

 •  در بسته های حاوی 10 گرم رزین و 8 گرم پودر