ست ماده قالبگیری A-Silicone زرماخ - فست ست +Elite HD

قیمت: 33,500,000 ریال

 ضمانت تاریخ مصرف

EXP - PUTTY : 2025/10
EXP - LIGHT BODY : 2025/09
2 عدد کارتریج 50 میل
12 عدد میکسینگ تیپ
SOFT 250 میل کاتالیست -250 میل بیس
واش لایت بادی فست ست + EliteHD
ماده قالبگیری افزایشی پوتی فست ست + Elite HD

 


+Elite HD یک سلیکون افزایشی است.نتیجه ی ترکیب تکنولوژی نانو و آبدوستی,سازگاری و عملکرد بالای پوتی در زمان استفاده را فراهم آورده است.
آبدوستس و نانو فیلر بودن +Elite HD باعث افزایش سیالیت و کاهش حباب های هوا در قالب میشود.
ست شدن سریع پوتی مانع حرکات ریز تری در دهان بیمار میشود.
ثبت بسیار عالی جزییات و کنتراست رنگی مناسب بین پوتی و واش