وارنیش سدیم فلوراید آریادنت تک دوز 5 درصد آسیا شیمی طب

وارنیش سدیم فلوراید آریادنت تک دوز 5 درصد آسیا شیمی طب

قیمت: 128,000 ریال

 ضمانت تاریخ مصرف

EXP:2024/08